Monthly Archives: June 2016

  • สกายรายงานมูบรรลุสัญญากับผีแล้ว
    Posted in: กีฬาต่างประเทศ

    สกายรายงานมูบรรลุสัญญากับผีแล้ว ล่าสุดจากสำนักงานข่าวเมืองผู้ดีที่ติดตาม โชเซ มูรินโญ อย่างใกล้ชิด ก็ได้ แถลงรายงานออกมาว่า ตอนนี้ มูรินโญ่ ได้บรรลุข้อตกลงทำสัญญากับผีแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังเหลือภาพลักษณ์ ที่จะต้องตกลงเงื่อนไขกับ สปอนเซอร์บางประการอยู่เท่านั้น